Hiển thị một kết quả duy nhất

Chuyên cung cấp các loại hóa chất phụ gia xây dựng hỗ trợ trong quá trình thì công bê tông

100.000

Phụ gia bê tông

INTRAPLAST Z-HV – SK187

1.800.000

Phụ gia bê tông

Plastocrete N – Plastocrete

24.000

Phụ gia bê tông

Sika Aer – Sika Aer

70.000

Phụ gia bê tông

Sikadur-30 LP – 30 LP

200.000.000

Phụ gia bê tông

Sikament – NN

33.000