Cát vàng xây dựng – CVXD

300.000

 • Tên sản phẩm: Cát vàng xây dựng
 • Mã sản phẩm: CVXD
 • Nhà sản xuất: Sài Gòn CMC
 • Nguồn gốc: Việt Nam
 • Nơi sản xuất: Hồ Chí Minh
 • Mô đun độ lớn: 0,7-1,4
 • Hàm lượng tạp chất: Theo tiêu chuẩn: TCVN
 • Ứng dụng: Cát bê tông
 • Kích cỡ hạt cát :từ 1,5>3mm
 • Sử dụng:Làm cát bê tông, hoặc trộn với cát đen để xây trát
 • Đã bao gồm vận chuyển:Không
Danh mục: