Cát xây

Yêu cầu kỹ thuật:

Mô đun độ lớn từ 2 đến 3,3, hàm lượng muối gốc sunphát, sunphít không quá 1% khối lượng cát.

Nếu có lẫn sỏi thì hàm lượng sỏi có đường kính từ 5-10mm không được vượt quá 5% khối lượng

Hàm lượng mica <= 1% theo khối lượng

Danh mục: