Đá 2×4

Thông số kỹ thuật đá 2×4:

Kích thước : 20mm x 40mm

Khối lượng riêng đá 2×4: 2.705 g/cm3

Khối lượng thể tích: 2.703 g/cm3

Cỡ hạt nhỏ nhất (Dmin): 20 mm

Cỡ hạt lớn nhất (Dmax): 40 mm

Cường độ chịu nén của đá 2×4: 130 MPA

Las thí nghiệm: LAS-XD 547

Danh mục: