Đá 4×6

Tiêu chuẩn kĩ thuật:

Độ ẩm: 0,2 – 0,3%.

Độ hút nước: 0,1 – 0,2%.

Khối lượng thể tích xốp không lèn chặt đạt: từ 1270 – 1380 Kg/cm3.

Khối lượng thể tích xốp lèn chặt đạt từ: 1420 đến 1460 Kg/cm3.

Khối lượng riêng: 2.71 – 2.74 g/cm3.

Độ nén dập trong xi lanh: 7.2 – 9.0%.

Độ mài mòn trong tang quay: 13 – 14.5%.

Hàm lượng bụi, bùn, sét bẩn: 0.2 – 0.4%.

Hàm lượng hạt phong hóa và mềm yếu: 0%.

Hàm lượng hạt thoi dẹt: 0 – 7.4%.

Danh mục: