Gạch bê tông xây móng

  • Tên sản phẩm: Gạch bê tông 9 x 19 x 29 mm
  • Mã sản phẩm: GBT 9x19x29
  • Nơi sản xuất: Đà nẵng
  • Kích thước: 9 x 19 x 29 mm
  • Chất liệu: bê tông thương phẩm
  • Chủng loại: gạch xây móng
Danh mục: