Gạch ống 6 lỗ

Loại: Gạch Tuynel
Kích thước: 195 x 135 x 90 (mm)
Khối lượng: 2.4 kg

Danh mục: