THIẾT BỊ LỌC NƯỚC MÁY SINH HOẠT GIA ĐÌNH – N3B

15.000.000