Xi Măng Chuyên Dụng Xây Tô

100

ĐỊNH NGHĨA MÔ TẢ

Được sản xuất theo tiêu chuẩn TCCS 20:2011/XMHT (tương đương ASTM C91), chuyên sử dụng cho các công tác xây tô hoàn thiện công trình, với những tính năng vượt trội

Danh mục: