Xi Măng Trắng SCG Extra

120

Size
Chiều rộn : 40 kg
Thông tin khác
Độ trắng mịn cao, cường độ cao và dễ dàng thi công
Cảnh báo và hướng dẫn
Phù hợp để làm keo chà ron

Độ trắng mịn cao, cường độ cao và dễ dàng thi công

Danh mục: